موزاییک مسیر نابینایان زرد

تجهیزپارکینگ-محافظ ستون-تجهیزات پارکینگکفپوش اپوکسی-گاردکرنر-ترمزپله-متوقف کننده-کاراستوپر-ترمزپله شبتاب-ضربه گیر گارد-محافظ دیوار-وال گارد-موزاییک نابینایان

موزاییک مسیر نابینایان زرد

موزاییک مسیر نابینایان

ابعاد قطعه 030*300 میلیمتر

ضخامت اصلی 3 میلیمتر
ضخامت آج (راهنمای مسیر) 6 میلیمتر
Ebs جنس قطعه
روشهای نصب
1. پیچ و روالپلاک
2. چسب
موزاییک مسیر نابینایان قطعه ای است که در اماکن عمومی نصب شده تا راهنمای مسیر برای نابینایان و کم بینایان  باشد.

شماره تماس:09127793956