خط کشی پارکینگ

تجهیزپارکینگ-محافظ ستون-تجهیزات پارکینگکفپوش اپوکسی-گاردکرنر-ترمزپله-متوقف کننده-کاراستوپر-ترمزپله شبتاب-ضربه گیر گارد-محافظ دیوار-وال گارد-موزاییک نابینایان

خط کشی پار کینگ

شماره گذاری پارکینگ

خط کشی پار کینگ
تابلو و علائم راهنما
امروزه با عظیم شدن ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری استفاده از تابلو و علائم راهنما جهت راهنمایی مراجعین امری اجتناب ناپذیر است و تابلوهادر دو مدل شب تاب و ساده قابل ارائه می باشد.
سایر ادوات ترافیکی
1.    آینه محدب
2.    مخروطی
3.    استوانه
4.    خط کشی

5.    چراغ چشمک زن
6.    پارکینگ
7.    راه پله

 شماره گذاری پارکینگ
ادرس ایمیل: info@gardcornerparsian.com

شماره تماس:09127793956