Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

موزاییک مسیر نابینایان زرد

موزاییک مسیر نابینایان زرد

ابعاد قطعه 030*300 میلیمترموزاییک مسیر نابینایان
ضخامت اصلی 3 میلیمتر
ضخامت آج (راهنمای مسیر) 6 میلیمتر
Ebs جنس قطعه
روشهای نصب
1. پیچ و روالپلاک
2. چسب
موزاییک مسیر نابینایان قطعه ای است که در اماکن عمومی نصب شده تا راهنمای مسیر برای نابینایان و کم بینایان  باشد.

شماره تماس:09127793956