U�O?U?U�U? U�U�U�O?U� O�U?O?O�U?

تجهیزپارکینگ-محافظ ستون-تجهیزات پارکینگکفپوش اپوکسی-گاردکرنر-ترمزپله-متوقف کننده-کاراستوپر-ترمزپله شبتاب-ضربه گیر گارد-محافظ دیوار-وال گارد-موزاییک نابینایان

U�O?U?U�U? U�U�U�O?U� O�U?O?O�U?

 

O?O�U�U?O?U?O�O�U�U?U�U?-U�O�O�U?O? O?O?U?U�-O?O�U�U?O?O�O? U?O�O�U�U?U�U?U�U?U?U?O? O�U?U?U�O?U?-U?O�O�O?U�O�U�O�-O?O�U�O?U?U�U�-U�O?U?U�U? U�U�U�O?U�-U�O�O�O�O?O?U?U?O�-O?O�U�O?U?U�U� O?O?O?O�O?-O�O�O?U� U?U?O� U?O�O�O?-U�O�O�U?O? O?U?U?O�O�-U?O�U� U?O�O�O?-U�U?O?O�U?U?U� U�O�O?U?U�O�U?O�U�

U�O?U?U�U? U�U�U�O?U�A� O�U?O?O�U? U�O�O�U?U�U? O�O?O? U�U� O?O� O�U�O?U�O�U? U?O�O�U�U?U�U? U�O�O? O?O?U� U? O�O?U?O? O�U?O?O?O�O?U� O�U?O?O�U? O?O� O�U�O?U�O�U? U?O�O�U�U?U�U?

A�O�O� O?U� O�O�O�O?U? U�O?O�U� U�U? O?U�O?

O�O?O?U?U?O�O�O?U?O?A�U?O�U?U� O�U�O?O?U? U?O�O�O?U?O�U� O�U�O�O?U� O�O�O�O�U� U�U? O?O�O?O?.U�O?U?O�U� O?O�U�U�O� O?O�O�O?U� O?O� O?U?U�U?O? U�U?O�O?U� U?O�O�U�U?U�U?U?O?O�O?O?U?U?O� O?U�U?U�O?

O?O�U?U?O?U�U�O�U?U�O?U?O�O�O?O�U�O?O�U?O? O�O?O?U?U?O� U�O�U? O�O?U?O?:45*12*6O?O� O?U?U�O?U� O?U?U?O�O�U? U?U�U? U�O�O?U� O�O�O�O�U� U�O?O?U�O?

U�O?U?U�U? U�U�U�O?U� O�U?O?O�U? (U�O�O� O�O?O?O�U?O? O�O?O?U?U?O� U?O�O�U�U?U�U?U? U�O�O?U?U�) CAR STOP(car stopper,wheel stop,stopper)

U�U�U?O�O�U� U�O�O�O� U?O�U?O?U� O�O�U?O� O?O� O�O�U? U?O�O�U� U�O�O?U?U� O?O� U?O�O�U�U?U�U? O?O�O?O� U�U?O�O�U�U? O�O�U�U�O?U?O�U� O?U?O?U� O�O?O?. O?U� O�U?O�U? U�U� U?O�U�U? O?O�O�U? U�O�O�O� U?O�U?O?U� O?O� U�O�U� U�O?U?U� U?O�O�U� O�U?O?O�U? A�O?O� U?O�O�U�U?U�U? U? O?U�U? U�U�O�O?U� O�O�U� O?O?U?O�U? O?U?U?O�O�U� O?U�O�U?U� O?U?O�O?U? O?U�O�U� U�U? O?O�O?.O?O?O?O?U� O?O�O�U?O�O? U�U�O�O?U� O?O� O?U?U?O�O� U? O�U?O?O�U? O�U?O?O�U?U?U? O?O� O�U?U� U�O�O�O�O�O?U? U�U? O�U?O?O�U?O? U? U?O�U� O?O�U�U� O?U?O�U?O? O?U�O?U� O�O?U�U� U�U� O?U� O�U?O?O�U? U? U�U� O?U� O?U?U?O�O� U? O?O?U?U� U?O�O�U�U?U�U? U�O� U�U? O?U?O?.O�U?U� U�O?U�U� O?O�O�U? O�O�U�U�O?U?O�U� O�O?U?U�O?U?U� U�O�U? O?O?O�U? U? O?O�O?U? O?U�U�O? O?U� O?U�O? U�O?O�O?O?U� O?U?O? U�O�U?U? O?O�U?O�O�U? U?O�O�U�U?U�U? U�O�U? U�U� U�U?O� U? U�O?U�U?U�O� U�U� O�O� O?U?U�U�O?O�U� O�O?O?.O�U�O�U?O?U� O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O�O�U?U� U�O�O�O�O?O?O�U?(U�U?U�O?O�O�U�O?U� U�O�O� O�U?O?O�U? O?O� U?O�O�U�U?U�U?) U?O� U�U�O�U�A�wheel stopper A�(O�O?U�U?O�O?U� O�U?U�U�U? U?O�O�U�U?U�U? )O�U?U� U�O?O�U� O?U� O?O�O?U?U? U�O�O?U� O�U� U�U? O?O�O?O?.

U�O�O� O�O?O?O�U?O�O?U�O�O�U?U�U? O�O?O? U�U� O?O�U�O�O? O?U� O?O� O�U�O?U�O�U? U�O�U� U?O�O�U� O�U?O?O�U? O?O� U?O�O�U�U?U�U? A�O�O? O?O�O�U?O�O? U�O�O?U?U� O?O� O?U?U?O�O� O�U?O?O�U? U? U?O� O?O�O�U?O�O? O?O� O�U?O?O�U? O�U?O?O�U?U?U? U�O�U�U�O� O�U�U?U?U?O�U? U�U? O?U?O?.O�O�U�U�O?U� O?U�U�O� U�O�O?U� O�O?O? U�U� O?O� O�O�U? U?O�O�U� O�U?O? O?U� O�U�U? O�O�U�O? U�U�O? O?O� O�U?O?A�A�U�O�O� O�O?O?O�U? U�O�O?U?U� O�U? O�O� O?U?U�U? O?U�O?.(O?O� O?U�U?O?U� O�O?O�U? O?O�O�U?O�O? A�O?U? U�O�O� U? O�O? O�O�U�O? O�U?O?O?O�O?U� U�O�O?U?U� U?O�O�U� O�O�U?O� O�U�O�O�U� O?O?U�)U�O�O� O�O?O?O�U? U�U�U�U�U?U� O?O?U?U?U� U�U�U�O?U� U�O�U� U?O�O�U� O�U?O?O�U? U�O� O?O� U?O�O�U�U?U�U? O?O�O�O?U�O�U� U�O� U? U?O�O�U�U?U�U? U�O�U? O?U�U?U�U? U�U? O?O�O?O?.

U�O?O�U?O�U? O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O?U?U�U? U�U�U�O?U� O�U?O?O�U?(car stop)

1-O?O� U�O�O? U�O�O� O�O?O?O�U? U?O�O�U� U�O�O?U� A�O�O�U?O� U�U�U� O�U?O?O�U? U�O� O?U� O?O?O�U�U? U? O?O?U?U� O�O�O?O�U� O�U�O�O�U� U�U? U?U?O�O?.(O�U�U?U?U?O�U? O�O? O?O�O�U?O�O? O?O� O?U?U?O�O� U? U�O�O?U?U� O�U�U?U?U?)

2-U?O�O�U�U?U�U? U�O�U? U�O�U�O? O?U� O�U?U� U�O�O�U?U� O?O�O�O�U? O?U?O?O�U?U? O�O�O� (O?U� O?U�U?U� O?U�U� O?O�U�O�U?) U?U�O?U� O�O�U�U�O? O?O�O�U?O�O?O�O�U�O?(O?O� U�O�O? U�O�O� O�O?O?O�U? U�O?U? O�O�O�O?U� U?O�U?O? O?U� U�O�U?O�U� U?O�O�U� O?U?U?O�O�U� A�U?O�U?O�O�O? U�O?O�O�U�O? O�O� U�O?O�O�O? )